czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.
Wyszukiwanie nazwisk i miejscowości: Ctrl+F

ZABYTKI SAKRALNE

Kaplica pałacowa Myszkowskich w Książu Wielkim.

    Na terenie powiatu miechowskiego występuje wiele historycznych budowli, z których część została wpisana do rejestru zabytków. Ich stan techniczny jest zróżnicowany; zazwyczaj obiekty sakralne są w dobrym stanie, remontowane na bieżąco staraniem parafii i proboszczów. Poniżej zamieszczono wykaz najstarszych tego typu obiektów z linkami do informacji i zdjęć. 

∞Kościół parafialny w Czaplach Wielkich      >>>>>> 

∞Kościół parafialny w Książu Małym           >>>>>>

∞Kościół parafialny w Książu Wielkim          >>>>>>

∞Kościół augustianów w Książu Wielkim        >>>>>>

∞Bazylika i zespół poklasztorny w Miechowie  >>>>>>

∞Cerkiew w Miechowie                          >>>>>>

∞Kościół w Miechowie/Siedliskach              >>>>>>

∞Kościół parafialny w Mostku                  >>>>>>

∞Kościół parafialny w Nasiechowicach          >>>>>>

∞Kaplica w Pojałowicach                         >>>>>>

∞Kościół parafialny w Przesławicach            >>>>>>

∞Kościół Parafialny w Racławicach              >>>>>>

∞Kościół parafialny w Słaboszowie              >>>>>>

∞Kościół parafialny w Sławicach                >>>>>>

∞Kościół parafialny w Ulinie Wielkiej           >>>>>>

∞Kościół parafialny w Uniejowie Parceli         >>>>>>

∞Kościół parafialny w Wysocicach               >>>>>>
.

Źródła:
1) Wiśniewski Jan, ks., Dekanat miechowski, Radom 1917.
2) http://www.diecezja.kielce.pl/parafie
3) Cenda Bronisław, Cenda Dominika, Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane. Województwo małopolskie. Część północna, Białystok 2011.

4) http://www.drewniana.malopolska.pl/

5)  Szablowski Jerzy (red),Boczkowska Zofia (opr.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom 1, Zeszyt 8, Warszawa 1953.

6) www.ksiazmaly.opw.pl/ - dostęp 6.01.2016 r.

7) Sokół Kirył, Sosna Aleksander, Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815-1915, Moskwa 2003.

 

ZEGARY SŁONECZNE

Resztki zegara słonecznego na kościele św. Ducha (augustianów) w Książu Wielkim.
Zegar słoneczny na Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.
Zegar na kościele Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Książu Małym.

TRASY DOJAZDU

Należy wpisać miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe. Można też wpisać lokalizację miejsca pośredniego (etapu).
ZAPLANUJ TRASĘ DOJAZDU Z GOOGLE MAPS - KLIKNIJ NA OBRAZEK POWYŻEJ.
Wykaz zabytków i obiektów kultury z terenu powiatu miechowskiego znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Miechowie. Przejdź dalej...

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie.

Kreator stron internetowych - przetestuj